Inwestowanie

Jak można skutecznie i bezpiecznie inwestować pieniądze...

Konta oszczędnościowe

Bardzo bezpieczny sposób inwestowania pieniędzy, nieograniczony dostęp do ulokowanych środków niestety dość niskie oprocentowanie.

Czytaj więcej...

Lokaty

Zapewniają wyższe oprocentowanie niż konta oszczędnościowe, w zależności od lokaty wymagane jest czasowe zablokowanie środków.

Czytaj więcej...

Giełda

Inwestycja w akcje i obligacje może przynieść bardzo duże zyski jednak narażeni jesteśmy na spadek wartości papierów wartościowych.

Czytaj więcej...

Rynek forex

Transakcje na rynku walutowym mogą przynieść wręcz nieograniczone zyski, jednak możliwa jest utrata nawet całości zainwestowanego kapitału.

Czytaj więcej...

Złoto

Istnieje możliwość ulokowania pieniędzy w fizycznym złocie, sztabkach, monetach niestety złoto również narażone jest na wahania cen.

Czytaj więcej...

Nieruchomości

Bardzo bezpieczny sposób ulokowania własnych oszczędności z reguły wymaga jednak zaangażowania większych środków.

Czytaj więcej...

Starocie antyki

Idealny sposób inwestowania pieniędzy dla ludzi znających się na antykach, potrafiących dostrzec potencjalną wartość starych przedmiotów.

Czytaj więcej...